:


: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10

 1. ..
 2. ...
 3. ....
 4. ღ♥ღ ~ ღ♥ღ
 5. ~~ ~~
 6. ....!!!!!
 7. ...
 8. (._. ._.)
 9. ..!【♥ .. .. ♥】
 10. ۞ ۞ ۞ ۞
 11. ~
 12. ...
 13. ..
 14. ..
 15. ...
 16. $#$ $#$
 17. ][][^][][ ][][^][][
 18. (( ))
 19. ( )
 20. (( )) ..!!
 21. .............
 22. { !}
 23. ܡ ܡ
 24. ...ǐ ...
 25. *(( ))*
 26. ..~
 27. !!!
 28. ( )
 29. ...
 30. ♦ ♦
 31. ..!!
 32. .. ... !!!
 33. !! ..
 34. ܡܡܡ ܡ
 35. ஐஐ ஐஐ
 36. {..܍ ..}
 37. !!
 38. ஜ...<<. >>...ஜ
 39. ....
 40. .)~
 41. ʍ
 42. ڷۉ !
 43. .....
 44. ߿
 45. .. !!
 46. ~ ~~
 47. **.. ..**
 48. ((* *))
 49. .. ..
 50. ( )
 51. ... ...
 52. / ] \..{
 53. **
 54. **********
 55. ( )
 56. ..||
 57. !!!!
 58. ::
 59. 0000
 60. ,
 61. " "
 62. ..!!
 63. ..
 64. !!
 65. !! ●● ✖
 66. ●♥ ♥●
 67. :: ܡ ܡ ..~ ::
 68. -
 69. ...
 70. ............ ..
 71. ....
 72. *** ***
 73. _. ._
 74. .*.*.*. .*.*.*.
 75. .....
 76. (())
 77. !!..
 78. ( )
 79. ..
 80. ~~ . ~~
 81. ........
 82. ......
 83. ::~
 84. .... . . .
 85. ●||● ,, ! ●||●
 86. ....
 87. Ͽ
 88. ޿
 89. .......
 90. {} {} ( )
 91. "(`._.( 0000 )._.)"
 92. ʿ
 93. ..
 94. .. _
 95. ..
 96. .. { [ ] . .. }
 97. 0000 ,, ..